tahij-nieuws

Naar homepage Tandarts aan het IJ Van Diemenstraat 88 A'dam | Vacatures | Spoed😱 | Receptie

Terug

Maatregelen omtrent het coronavirus

17-03-20

↓ English version

Geachte patiënt en geachte collega,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de overheid en de beroepsorganisaties steeds strengere maatregelen voorstellen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken.
Tandarts aan het IJ zal haar behandelbeleid daarom aanpassen.

Wanneer er geen pijn of directe noodzaak tot behandeling is, stellen wij de behandeling uit tot nader bericht.
Er zal per patient een afweging worden gemaakt door de betreffende behandelaar of de behandeling nu plaats moet of kan vinden.

Door dit aangescherpte beleid kunnen we de kans op besmetting minimaliseren, bijvoorbeeld door de behandeltijden te verruimen zodat  minder mensen tegelijk in de wachtkamer zullen zitten. De behandelingen zelf worden vanzelfsprekend volgens de Wet Infectie Preventie uitgevoerd.

Algemene tandheelkunde:
Alleen bij spoed: een afspraak hiervoor maken kan uitsluitend telefonisch of per e-mail.

Restauratieve tandheelkunde:
Alleen de dringend lopende behandelingen en spoedgevallen.
Alleen bij spoed: een afspraak hiervoor maken kan uitsluitend telefonisch of per e-mail.

Praktijk voor endodontologie:
Wanneer er geen directe noodzaak tot behandelen is, stellen wij de behandeling uit tot nader bericht. De endodontoloog zal hierin beslissen welke patiënten nu of later behandeld zullen worden. Heeft u voor 28 april nog een afspraak staan dan wordt u hierover gebeld.
Bij spoed: een afspraak hiervoor maken kan uitsluitend telefonisch of per e-mail.

Praktijk voor mondhygiene:
Gesloten.
Bij spoed: uitsluitend telefonisch contact of per e-mail.

Telefoon: ma t/m vrij van 09:00u tot 11:00u op 020 7603 250.
E-mail:receptie@tandartsaanhetij.nl.


Measures concerning the Corona virus

Dear patient and dear colleague,

You will have noticed that the government and professional organizations are proposing increasingly strict measures to limit the spread of the Corona virus as much as possible.
Therefore, Tandarts aan het IJ will adjust its treatment policy.
If there is no pain or immediate need for treatment, we postpone treatment until further notice. A consideration will be made for each patient as to whether the treatment should or can take place.
This tightened policy allows us to minimize the risk of contamination, for example by extending treatment times, so that fewer people will be sitting in the waiting room at the same time. The treatments themselves are of course carried out in accordance with the Infection Prevention Act.

General dentistry:
Only in urgent cases: You can only make an appointment for this by telephone or e-mail.

Restorative dentistry:
Only urgent treatments and emergencies.
Only in urgent cases: You can only make an appointment for this by telephone or e-mail.

Practice for endodontology:
If there is no immediate need for treatment, we postpone the treatment until further notice. The endodontologist will decide which patients will be treated now or later. If you have an appointment before April 28, you will be called about this.
In case of urgency: you can only make an appointment by telephone or e-mail.

Practice for oral hygiene:
Closed.
In case of urgency: only by telephone or e-mail.

Telephone: Monday to Friday from 09:00 to 11:00 on 020 7603 250.
Email: receptie@tandartsaanhetij.nl.