Search
Close this search box.
Logo Tandarts aan het IJ

Gezondheidsvragenlijst

Waarom is een gezondheidsvragenlijst belangrijk voor uw tandarts of mondhygiënist?
Klachten in de mond kunnen veroorzaakt worden door ziekte of medicijngebruik.
Als u ziek bent of medicijnen gebruikt kan dit een beperking zijn voor de tandheelkundige behandeling of een aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is belangrijk dat uw tandarts hier rekening mee houdt.

Informeer uw tandarts altijd als er iets gewijzigd is in uw gezondheid of uw medicijngebruik.
Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden daarom vertrouwelijk behandeld. Neem bij elk bezoek aan uw tandarts een recent medicatieoverzicht mee. U kunt een recent overzicht aan uw apotheker vragen.

Deze vragenlijst bestaat uit 28 vragen.

P E R S O N A L I A
G E Z O N D H E I D S V R A G E N L I J S T
1. Is er de afgelopen maanden iets aan uw gezondheid veranderd?
Zo ja, wat is er veranderd?
2. Bent u ergens allergisch voor?
Waarvoor bent u allergisch?
3. Heeft u een hartinfarct gehad?
Wanneer heeft u dat gehad?
4. Heeft u last van hartkloppingen?
5. Wordt u voor hoge bloeddruk behandeld?
Wat is dan meestal uw bloeddruk?
6. Heeft u pijn op de borst bij inspanning?
7. Wordt u kortademig als u plat in bed ligt?
8. Heeft u een hartklepgebrek of een kunsthartklep?
9. Heeft u een aangeboren hartafwijking?
10. Heeft u wel eens een ontsteking aan het hartzakje (endocarditis) gehad?
11. Heeft u een pacemaker (of ICD)?
12. Bent u ooit flauwgevallen bij een tandheelkundige of medische behandeling?
13. Heeft u epilepsie, vallende ziekte?
14. Heeft u wel eens een hersenbloeding of beroerte (TIA) gehad?
15. Heeft u last van longklachten zoals astma, bronchitis of chronische hoest?
Bent u daarbij benauwd of kortademig?
16. Heeft u diabetes?
Gebruikt u insuline?
17. Heeft u anemie (bloedarmoede)?
18. Heeft u wel eens langdurige bloedingen gehad na het trekken van tanden/kiezen of na een operatie of verwonding?
19. Heeft u hepatitis, geelzucht of een andere leverziekte (gehad)?
20. Heeft u een nierziekte?
21. Heeft u reuma en/of chronische gewrichtsklachten?
22. Bent u bestraald vanwege een tumor in uw hals en/of hoofd?
23. Rookt u?
Zo ja, hoeveel per dag?
24. Vrouwen: bent u zwanger?
Zo ja, wanneer bent u uitgerekend?
25. Vrouwen: geeft u borstvoeding?
26. Heeft u een ziekte of aandoening waar niet naar is gevraagd?
Zo ja, welke aandoening?
27. Heeft u in het verleden een geneesmiddel gebruikt tegen o.a. botontkalking (een biofosfonaat of denosumab)?
Welke geneesmiddelen?
28. Gebruikt u medicijnen?
Welke medicijnen?